Blog Widget by LinkWithin
Terima kasih kerana datang ke blog ini. Blog ini sekadar perkongsian maklumat.. Kami tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan pihak UiTM... Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat penting sila hubungi http://uitm.edu.my

Saturday, January 9, 2010

Naib Canselor UiTM janji akan tingkatkan UiTM

SEBAGAI sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) terbesar di Malaysia, Universiti Teknologi MARA (UiTM) kini akan terus memperkasakan graduannya supaya menjadi pilihan utama dalam sektor industri.

Bakal Graduan UiTM bukan hanya diterapkan dengan kemahiran dalam bidang pekerjaan, malah turut menguasai tiga elemen utama iaitu, keusahawanan, teknologi dan inovasi sebagai nilai tambah sebelum memasuki alam pekerjaan hingga mampu menjadi kapten dalam industri.

Prof Datuk Dr Sahol Hamid Abu Bakar dilantik menjadi Naib Canselor UiTM yang baru berkuat kuasa 1 Januari menggantikan Tan Sri Prof Dr Ibrahim Abu Shah yang telah tamat tempoh perkhidmatannya pada 31 Disember lalu.

Menurut beliau, bagi memperkasakan UiTM, sebanyak 200 program baru bakal ditawarkan bagi merealisasikan matlamat melahirkan graduan yang versatil dan kompetetif.

mStar: Antara perubahan yang akan diperkenalkan?

Sahol Hamid: Kalau kita lihat kebanyakkan universiti, akan mengeluarkan graduan yang akan bekerja di sektor swasta dan juga kerajaan masih mereka dianggap sebagai pekerja.

Jadi konsep baru UiTM adalah untuk melahirkan pekerja, maknanya untuk melahirkan kapten dalam industri. Jadi kita akan mengubah kurikulum untuk melahirkan usahawan inovatif.

Dengan adanya konsep-konsep sebegini, kita mahukan pelajar UiTM yang bakal menjadi graduan yang dilengkapi dengan ciri-ciri ini supaya mereka dipilih sebagai pilihan utama untuk bekerja.

Dan daripada golongan ini, akan ada yang mampu naik ke peringkat yang lebih tinggi, itu yang kita katakan sebagai kapten dalam industri. Ini adalah satu pendekatan baru yang akan kita bawa di UiTM.

Selain itu, kita juga akan mewujudkan beberapa program-program baru yang mungkin bercorak ijazah berkembar contohnya perakaunan dan undang-undang adalah program yang tak pernah ditawarkan sebelum ini.

Mungkin juga program kewangan dan undang-undang, ataupun ekonomi dan undang-undang atau ada banyak kombinasi yang ada... ini adalah pembaharuan baru.

Kita juga akan memperkenalkan program baru seperti detektif perubatan... saya ada 200 program baru yang boleh kita tawarkan.

Tujuan saya ialah untuk letakkan pelajar UiTM sebagai pilihan pertama majikan. Perubahan perlu berlaku.

Perubahan ini bukan sahaja di kalangan, ia juga perlu berlaku di kalangan pensyarah. Saya akan usahakan supaya pensyarah-pensyarah UiTM diberi latihan industri supaya mereka mendapat lebih pengalaman. Saya akan bawa industri kepada UiTM dan banyak kerjasama akan diadakan antara UiTM dan industri.

Dengan adanya penglibatan industri dengan UiTM, universiti ini akan menjadi tempat yang dituju oleh majikan untuk mendapatkan graduan-graduan yang mahir bukan sahaja dalam bidang akademik tapi juga dari segi cara berkerja.
- MStar

Bagus lah Datuk Sahul . Semoga UiTM lebih maju lagi

0 comments: